Author - taodoadmin

Pháp luật qui định về cố ý gây thương tích, tổn hại đến sức khỏe người khác

Pháp luật qui định về cố ý gây thương tích, tổn hại đến sức khỏe người khác Theo quy định Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi năm 2009), hành vi đánh người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 104 như sau: “Điều 104. Cố ý phậm tội gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm nếu thuộc trong các trường hợp sau: a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc [...]

Pháp luật qui định về việc trẻ bị bỏ rơi

Pháp luật qui định về việc trẻ bị bỏ rơi Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi thì: “Điều 14. Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo. Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Cơ quan hành chính phải có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật. Biên bản phải [...]

DMCA.com Protection Status