Cửa hàng bán vàng mã có phải đăng ký kinh doanh hay không?

Cửa hàng bán vàng mã có phải đăng ký kinh doanh hay không?

Cửa hàng bán vàng mã có phải đăng ký kinh doanh hay không?

Nội dung phân tích

Về việc xin phép bán hàng mã

Theo quy định của pháp luật thì việc mua báng hàng mã thì không phải xin cấp phép, tuy nhiên, anh mở cửa hàng buôn bán thường xuyên, có địa điểm cố định thì anh phải tiến hành đăng ký kinh doanh. Vì trường hợp này không thuộc các trường hợp không phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP như sau:

“1. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.”

Trường hợp này do anh buôn bán nhỏ lẻ và đơn giản, anh có thể đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể để đơn giản hóa các thủ tục về quản lý và thuế.

Về đăng ký kinh doanh: Anh thực hiện đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện tùy theo loại hình đăng ký:

-Nếu anh đăng ký doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2010/NĐ-CP như sau:

“Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

-Nếu anh đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 43/2010/NĐ-CP

“Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

Về các loại thuế phải nộp

– Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì vàng mã, hàng mã là loại hàng hóa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên Điều 2 Nghị định 26/2009/NĐ-CP cũng quy định:

“c) Đối với hàng mã quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm hàng mã là đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học và dùng để trang trí. ”

Như vậy, hàng mã là đồ chơi trẻ em và đồ dùng dạy học và đồ dùng để trang trí thì không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status