Pháp luật qui định về nghĩa vụ trả tiền

Pháp luật qui định về nghĩa vụ trả tiền

Pháp luật qui định về nghĩa vụ trả tiền

Theo quy định của BLDS 2005 về hợp đồng mua bán tài sản tại Điều 438 quy định về nghĩa vụ trả tiền:

Điều 438. Nghĩa vụ trả tiền

Bên mua phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm giao tài sản.

Bên mua phải trả lãi, kể từ ngày chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 305 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Do 2 bên trong hợp đồng mua bán tài sản là công ty bạn và công ty mua bán với công ty bạn đã có thỏa thuận về việc trả tiền cho công ty bạn trong năm 2013 nhưng đến nay bên công ty kia vẫn chưa thực hiện việc trả tiền hàng cho công ty bạn nên theo quy định trên thì bên công ty mua hàng của công ty bạn sẽ phải trả lãi kể từ ngày chậm trả trừ khi công ty bạn và công ty đó có thỏa thuận rằng việc trả tiền chậm sẽ không phải trả lãi.

Điều 426. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status