Qui định về việc đã xóa án tích có kết nạp đảng hay không?

Qui định về việc đã xóa án tích có kết nạp đảng hay không?

Qui định về việc đã xóa án tích có kết nạp đảng hay không?

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì: ” Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.

Tại mục 3, điểm 3.2, Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Trung ương về vấn đề lý lịch của người vào Đảng nêu rõ:

+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú do cấp ủy cơ sở xác nhận.

Theo như các quy định trên, khi muốn được xem xét kết nạp Đảng thì lý lịch của chồng bạn cần được làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, pháp luật của Nhà nước, Tuy nhiên, theo như bạn trình bày thì chồng bạn đã làm thủ tục xóa án tích. Nếu chồng bạn đã được Tòa án cấp giấy chứng nhận thì theo quy định tại Điều 63  Bộ luật Hình sự năm 1999 thì:

Điều 63. Xoá án tích

“Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 67 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp giấy chứng nhận”.

Như vậy, đối với trường hợp  đã làm thủ tục xóa án tích và được Tòa án cấp giấy chứng nhận. Thì hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục để được kết nạp Đảng nếu như thỏa mãn các điều kiện khác.

Phải lưu ý về thời gian xóa án tích của mình theo Điều 64 Bộ luật Hình sự 1999, nếu đã được xóa án tích thì đương nhiên lý lịch tư pháp ấy sẽ thể hiện là không có án tích.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status