Truy xét trách nhiệm hình sự đối với tội cướp giật

Truy xét trách nhiệm hình sự đối với tội cướp giật

Truy xét trách nhiệm hình sự đối với tội cướp giật

Điều 136 Bộ luật hình sự quy định tội cướp giật tài sản như sau:

Người nào cướp giật tài sản của người khác thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm

Phạt tù từ ba năm đến mười  năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm

đ) Hành hung đẻ tẩu thoát

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương  tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng

Phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng

Phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm  chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng đối với người phạm tội.

Tùy vào giá trị tài sản cướp giật được là bao nhiêu sẽ chia thành các trường hợp như sau:

+ Nếu tài sản chiếm đoạt được có giá trị dưới 50 triệu đồng thì bị xử phạt theo khoản 1 (một năm đến 5 năm)

+ Nếu tài sản chiếm đoạt được có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng- gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt theo khoản 2 (ba năm đến mười năm tù)

+ Nếu tài sản chiếm đoạt được có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng- gây hậu quả rất nghiêm trọng, xử phạt theo khoản 3 ( bảy năm đến mười lăm năm)

+ Nếu tài sản chiếm đoạt được có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên- gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; xử phạt theo khoản 4 (phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status