Xuất hóa đơn vàng, bạc, nhẫn cưới, đá quý

Xuất hóa đơn vàng, bạc, nhẫn cưới, đá quý

Xuất hóa đơn vàng, bạc, nhẫn cưới, đá quý

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Luật sư tư vấn:

Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về lập hóa đơn như sau:

“1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

-> Như vậy, về nguyên tắc, với mỗi lần báng hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên thì công ty bạn phải lập hóa đơn giao cho khách hàng kể cả trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn;

Nếu như mỗi lần bán hàng hóa mà dưới 200.000 đồng thì không phải lập hóa đơn, công ty bạn lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Cuối ngày, công ty lập 1 hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa trong ngày dưới 200.000 đồng thể hiện trên dòng tổng công của bảng kê.

Những điều cần lưu ý: Phải lập hóa đơn đối với mỗi lần bán hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status